Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową odnoszącą się do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Co z nich wynika? Po pierwsze, umowa zlecenia (lub o świadczenie usług) powinna określać wynagrodzenie, którego wysokość po przeliczeniu na godziny będzie spełniać wymóg minimalnej stawki godzinowej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. […]

Nowości, Prawo pracy

Pracownicze obowiązku sprzedawcy przedsiębiorstwa

Czyli, jakie obowiązki względem pracowników ma pracodawca sprzedający swój zakład pracy? Sprzedaż swojego przedsiębiorstwa wiąże się niewątpliwie z szeregiem spraw, na które powinien zwrócić uwagę właściciel. Oprócz przygotowania pełnej dokumentacji firmy, jak i uporządkowania spraw księgowych przedsiębiorca musi pamiętać także o swoich pracownikach i obowiązkach, które na nim ciążą przed sprzedażą przedsiębiorstwa. Źródło obowiązków pracowniczych […]

Prawo cywilne, Prawo pracy