Damian Nowak

DSC_5257_1_www Damian Nowak

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie następnie został wpisany na listę adwokatów. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich, w ramach której wyspecjalizował się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz ich reprezentowaniu w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Dodatkowo posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed organami administracji publicznej. Brał udział w realizacji projektów organizacji pozarządowych, w tym świadczeniu pomocy prawnej pro bono.

Specjalizuje się w:

 • reprezentowaniu podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • doradztwie i reprezentowaniu przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • doradztwie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (prawo nieruchomości, o zniesienie
  współwłasności, zasiedzenie i służebności) oraz w sprawach spadkowych (w tym
  m.in. o dział spadku i zachowek),
 • dochodzeniu należności w postępowaniu sądowym i windykacyjnym,
 • udzielaniu pomocy prawnej w sprawach karnych na etapie postępowania
  przygotowawczego i przed sądami powszechnymi.