Łukasz Głębocki

adwokat1 Łukasz Głębocki

Założyciel Kancelarii. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie następnie został wpisany na listę adwokatów. Ukończył z sukcesem Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zdobywał doświadczenie w znanej kancelarii adwokackiej, gdzie wyspecjalizował się przede wszystkim w prawie procesowym, wykonując zastępstwo w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych, w tym w sprawach o odszkodowania (zarówno w ramach odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej). Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, świadcząc usługi prawne od etapu prowadzenia negocjacji przedsądowych, poprzez postępowania sądowe, aż po etap postępowań egzekucyjnych.

Specjalizuje się w:

  • reprezentowaniu podmiotów prawa handlowego w szeroko pojętych sprawach gospodarczych, przede wszystkim w sporach cywilnoprawnych,
  • doradztwie na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa korporacyjnego,
  • reprezentowaniu przy windykacji zasądzonych roszczeń,
  • doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości, w tym m.in. w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sporach przy umowach najmu,
  • reprezentowaniu w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. w sprawach o zachowek lub dział spadku,
  • bieżącym doradztwie prawnym oraz reprezentacji na rzecz agencji nieruchomości w postępowaniach sądowych,
  • reprezentowaniu przed sądami rodzinnymi, w tym m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku,
  • reprezentowaniu przed sądami karnymi, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, w tym także w ramach kasacji przed Sądem Najwyższym.