2015-06-16

Odliczenie VAT od paliwa – nowe przepisy

zakup-paliwa_odliczenia-VAT-1 Odliczenie VAT od paliwa - nowe przepisy

Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy o VAT. Znajomość nowych regulacji przyda się każdemu prowadzącemu działalność gospodarczą – dadzą bowiem opcję na odliczenie VAT od paliwa.

Aktualnie wykorzystywanie samochodu dla celów działalności gospodarczej pozwala na odliczenia pełnej wysokości podatku VAT z faktur za paliwo tylko wówczas, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzenia działalności. W pozostałych wypadkach (np. gdy samochód wykorzystywany jest dla celów prywatnych, a przy okazji także przy prowadzeniu biznesu) podatek VAT od zakupu paliwa nie jest możliwy. Faktury za paliwo dają możliwość tylko odliczenia ich wartości w ramach kosztów uzyskania przychodów. Od 1 lipca 2015 r. zaczną jednak obowiązywać nowe zasady.

Możliwość odliczenia 50% podatku VAT

Od 1 lipca 2015 r. każdy podatnik nabywający paliwo silnikowe, olej napędy lub gaz, wykorzystywany do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna ładowność jest:

  • mniejsza niż 425 kg – dla pojazdów posiadających tylko jedno miejsce dla kierowcy,
  • mniejsza niż 493 kg – dla pojazdów posiadających 2 miejsca,
  • mniejsza niż 500 kg – dla pojazdów posiadających więcej niż 2 miejsca,
  • a także dla których ładowność lub liczba miejsc nie została oznaczona (np. motocykle),

wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, może odliczać 50% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy paliwa.

Możliwość odliczenia 100% podatku VAT

Podobnie jak teraz, możliwość odliczania 100% kwoty podatku VAT naliczonego z faktur za zakup paliwa przewidziana została dla podatników, którzy wykorzystują pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej.

Aby jednak pojazd mógł być uznawany za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik powinien:

  • określić zasady używania pojazdu, wykluczające używanie go do celów prywatnych w jakimkolwiek – nawet najmniejszym – zakresie,
  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
  • zgłosić pojazd naczelnikowi US formularzem VAT-26.

Z uwagi na powyższe kryteria, w praktyce uznawanie samochodów za pojazdy używane wyłącznie do działalności gospodarczej jest rzadkie. Możliwość odliczania 50% kwoty podatku VAT w pozostałych przypadkach daje zatem możliwość realnego zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności.

***

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do komentowania lub bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Nowości , , , , , , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *