2017-10-10

Postępowanie upominawcze – jak uzyskać nakaz zapłaty?

postępowanie-upominawcze Postępowanie upominawcze - jak uzyskać nakaz zapłaty?

Jakiś czas temu na naszym blogu opublikowaliśmy artykuł, w którym opisaliśmy krok po kroku jak przygotować się do wystąpienia z pozwem o zapłatę. Dotyczył on każdego postępowania, niezależnie od trybu, w którym ma być ono prowadzone. W prostych sprawach o roszczenia pieniężne, występując z pozwem o zapłatę, z dużą dozą prawdopodobieństwa, możemy się spodziewać, że nasza sprawa zostanie rozpoznana w postępowaniu upominawczym. Czym jest jednak postępowanie upominawcze?

Kiedy można rozpoznać sprawę w postępowaniu upominawczym?

Po pierwsze Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że sprawa w trybie upominawczym może być rozpoznana tylko wówczas, gdy jej przedmiotem jest roszczenie pieniężne. Co to oznacza? W pozwie należy domagać się zapłaty określonej sumy pieniężnej. Z niczym innym nie można występować. Przykładowo, jeżeli powód domaga się od pozwanego zapłaty kwoty 20.000 zł i dodatkowo jeszcze publicznych przeprosin za naruszenie jego dóbr osobistych, to taka sprawa nie będzie mogła być rozpoznana w ramach postępowania upominawczego.

Dodatkowo, aby sąd mógł przeprowadzić postępowanie upominawcze, roszczenie nie może być oczywiście bezzasadne, przytoczone w pozwie okoliczności nie mogą budzić wątpliwości, a zaspokojenie roszczenia nie może zależeć od świadczenia wzajemnego. Ponadto miejsce pobytu pozwanego musi być znane, a adres, na który będzie można doręczyć nakaz zapłaty musi być polski. Doręczenie może bowiem nastąpić tylko w kraju.

W jaki sposób odbywa się postępowanie upominawcze?

W postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Strony nie uczestniczą zatem w postępowaniu, sąd nie przeprowadza dowodów na rozprawie a jedynie sam zapoznaje się z dokumentacją złożoną do pozwu. To dlatego, aby można było uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym roszczenie musi być oczywiście zasadne, zaś wszelkie przytoczone na jego poparcie okoliczności nie mogą budzić wątpliwości.

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest orzeczeniem, w którym sąd nakazuje pozwanemu aby zapłacił na rzecz powoda określoną kwotę pieniędzy.

Czy pozwany może bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Oczywiście, że tak. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym może on złożyć sprzeciw, w którym przedstawi swoją argumentację w zakresie bezzasadności roszczenia objętego pozwem.

Co się dzieje w razie wniesienia sprzeciwu w terminie?

W razie wniesienia w terminie sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc. Następnie zostaje wyznaczony termin jawnej rozprawy, a sprawa „rusza” zwykłym tokiem.

Co się dzieje, gdy pozwany nie wniesienie sprzeciwu albo wniesie go po terminie?

W sytuacji, gdy pozwany nie wniesie sprzeciwu albo wniesie go po terminie, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym staje się prawomocny.

Jakie znaczenie ma uprawomocnienie się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeżeli nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym stanie się prawomocny, można wówczas wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności będziemy mogli skierować sprawę do komornika, żeby ten przeprowadził postępowanie egzekucyjne. Chyba, że wcześniej pozwany zapłaci sumę pieniężną, na którą opiewa nakaz zapłaty. Wówczas udział komornika nie jest już potrzebny.

Postępowanie upominawcze – zalety

Niewątpliwą zaletą postępowania upominawczego jest szybkość rozpoznania naszej sprawy. W razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sprawa zostanie zakończona bez wyznaczania jakiejkolwiek rozprawy. Zaoszczędzamy dzięki temu nie tylko czas, ale również nie musimy wykazywać większego zaangażowania. Wystarczy, że prawidłowo skonstruujemy pozew. Co więcej sąd zwróci nam ¾ uiszczonej przez nas opłaty sądowej od pozwu. Postępowanie upominawcze jest zatem nie tylko szybsze ale również tańsze.

***

Zachęcamy do komentowania i zadawania pytań. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem upominawczym dajcie nam znać. Jeżeli jednak nie macie ochoty na samodzielne prowadzenie postępowania i wolicie zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności, zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalisty. Nasz Kancelaria w Pruszkowie oferuje korzystne warunki współpracy przy windykacji roszczeń. Działamy przy tym nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale także w całym kraju, oferując porady prawne także online. Zapraszamy do kontaktu.

Windykacja , , , , , , ,
About Kancelaria
4 Comments
  1. czy nalezności z umowy zlecenia moga byc rowniez w ten sposób realizowane ?

    • Oczywiście, pod warunkiem jednak, że zostały spełnione przesłanki do takiego rozpoznania, o których szerzej napisaliśmy w artykule.

  2. Bardzo pomocny wpis. Poczynając kroki w kierunku takiego pozwu warto mieć pojęcie z czym się to wiąże i jak będzie przebieg procesu. Pozdrawiam.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *