Blog

2015-02-16

Pracownicze obowiązku sprzedawcy przedsiębiorstwa

Czyli, jakie obowiązki względem pracowników ma pracodawca sprzedający swój zakład pracy?

Sprzedaż swojego przedsiębiorstwa wiąże się niewątpliwie z szeregiem spraw, na które powinien zwrócić uwagę właściciel. Oprócz przygotowania pełnej dokumentacji firmy, jak i uporządkowania spraw księgowych przedsiębiorca musi pamiętać także o swoich pracownikach i obowiązkach, które na nim ciążą przed sprzedażą przedsiębiorstwa.

Źródło obowiązków pracowniczych

Zgodnie z treścią art. 231 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141), w przypadku przejścia zakładu pracy, w całości lub w zorganizowanej części, nabywca przedsiębiorstwa automatycznie wstępuje w dotychczasowe umowy o pracę. Oznacza to, że bez konieczności dokonywania zmian w umowach, nabywca staje się z dniem nabycia przedsiębiorstwa nowym pracodawcą. Zarówno jednak na wcześniejszego właściciela zakładu jak i jego następcę Kodeks pracy nakłada określone obowiązki pracownicze.

O czym należy pamiętać przed sprzedażą przedsiębiorstwa?

1. Dotychczasowy jak i nowy pracodawca muszą powiadomić na piśmie wszystkich pracowników o planowanym przejściu zakłady pracy na nowego pracodawcę, w terminie co najmniej na 30 dni przed planowaną datą zmiany właściciela przedsiębiorstwa.

2. Pismo informujące powinno:

  • być na piśmie,
  • wskazywać na planowaną datę przejścia zakładu pracy,
  • informować o przyczynach przejścia,
  • informować o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników (przede wszystkim chodzi o informację kto będzie nowym pracodawcą, że nowy pracodawca wstąpi we wszystkie dotychczasowe umowy o pracę bez dokonywania w nich zmian (aneksów), ewentualnie o planowanych zmianach kadrowych, w tym o przekwalifikowaniach, nowych stanowiskach itp.),
  • informować o zamierzonych działaniach nowego pracodawcy dotyczących warunków zatrudnienia (jeżeli takie są w ogóle planowane),
  • informować o prawie każdego z pracowników przejmowanego zakładu do rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem, w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy (przy czym w takim wypadku pracownik ma prawa takie jak by to pracodawca wypowiedział umowę o pracę – głównie chodzi więc o należne wynagrodzenie za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia).

3. Nowy pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy ma obowiązek zaproponować wszystkim osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin co najmniej 7-dniowy na decyzję co do zaproponowanych warunków.

4. Nowy pracodawca nie może zwolnić dotychczasowych pracowników wyłącznie z powodu faktu przejęcia zakładu pracy.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących skutków pracowniczych przejścia zakładu pracy zachęcamy do komentowania lub bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Prawo cywilne, Prawo pracy , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *