Prawo cywilne

Prawo cywilne oraz związane z nim sprawy cywilne to niezwykle rozległa dziedzina obejmująca swym zasięgiem wiele różnych aspektów stosunków cywilnoprawnych. Niewątpliwie jednak jest to gałąź prawa, z którą często mamy do czynienia – w praktyce nawet codziennie.

Czym bowiem zajmuje się prawo cywilne? Przede wszystkim mamy z nim styczność przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. Wskazuje jak i kiedy kształtują się poszczególne prawa stron umów, jak ich dochodzić oraz jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania. Umowy cywilnoprawne to przy tym umowy dotyczące nieruchomości, ruchomości jak i wszelkiego rodzaju usług. Tytułem przykładu wskazać można na najczęściej zawierane umowy, takie jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o dostawę,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa spedycji lub przewozu,
 • oraz wszelkiego rodzaju umowy nienazwane.

Zakres usług w ramach pomocy prawnej

Nasza kancelaria adwokacka w Pruszkowie i Warszawie posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach usług prawniczych i adwokackich pomagamy naszym Klientom zarówno w zakresie spraw związanych z nieruchomościami jak i umowami cywilnoprawnymi. Nasze wsparcie polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych (w tym porady prawne online), opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, jak i reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej. W toku postępowania sądowego nasze wsparcie prawne polega przede wszystkim na:

 • wstępnym przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu,
 • opracowywaniu wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania, w tym przede wszystkim: pozew (np. pozew o zapłatę), wniosek (np. wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o zwolnienie od kosztów, wniosek dowodowy), apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego,
 • bieżącej analizie toczącego się postępowania,
 • reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne,
 • aktywnym udziale w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem (więcej na temat windykacji roszczeń można znaleźć w zakładce „windykacja”).

W jakich sprawach głównie działamy?

Zapewniając kompleksową obsługę prawną oraz udzielając porad prawnych, działamy w obszarze całego prawa cywilnego. Na co dzień pomagamy w takich sprawach jak:

 1. sprawy o zapłatę,
 2. sprawy o zasiedzenie,
 3. sprawy o wydanie rzeczy,
 4. sprawy o naruszenie posiadania,
 5. sprawy eksmisję,
 6. sprawy o zniesienie współwłasności,
 7. sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 8. sprawy dotyczące wykonywania umów,
 9. opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych,
 10. sprawy z zakresu spedycji i transportu.

Jeżeli mają Państwo problem prawny zahaczający o prawo cywilne zapraszamy do kontaktu z siedzibą naszej Kancelarii (Pruszków lub Warszawa). Nasi adwokaci służą pomocą – zarówno w ramach porady prawnej jak i w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.