Prawo karne

Wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania adwokackiej pomocy prawnej nauczyło nas, że sprawy karne często wymagają natychmiastowych reakcji. Adwokat w sprawach karnych potrzebny jest od pierwszych czynności, zarówno w odniesieniu do prowadzenia obrony jak i w przypadku reprezentowania pokrzywdzonych. Profesjonalny obrońca w sprawach karnych stanowi niezwykle istotną pomoc już przy pierwszym przesłuchaniu. Także w sytuacji stosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych udział adwokata może okazać się niezbędnym.

Adwokaci z naszej kancelarii (mieszczącej się w mieście Pruszków i Warszawa) posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także i doświadczenie. Uczestniczyli w wielu karnych procesach sądowych, w tym także w procesach grup zorganizowanych. Mają także doświadczenie w prowadzeniu obrony w postępowaniach z udziałem świadka koronnego. Specjalizują się przy tym nie tylko w typowych sprawach kryminalnych, ale także sprawach karnych gospodarczych, w tym tzw. white collar crimes. Co więcej, posiadają osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa karnego procesowego.

Prawo karne – czym zajmują się nasi adwokaci?

Udzielając wsparcia obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym zapewniamy pełną pomoc prawną na każdym etapie spraw karnych, zarówno w sprawach o przestępstwa jak i o wykroczenia. Doradzamy i przygotowujemy strategię obrony w toku postępowania karnego. Jesteśmy także przygotowani do udzielania pomocy pokrzywdzonym. Już od pierwszych czynności procesowych bierzemy czynny i aktywny udział. Nasza pomoc prawna obejmuje:

  • etap postępowania przygotowawczego – działamy od pierwszych czynności procesowych, nie tylko w charakterze obrońcy podejrzanego, ale także jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub świadka,
  • postępowania wpadkowe, dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania,
  • postępowania o warunkowe umorzenie postępowania,
  • postępowania zmierzające do wydania wyroku bez rozprawy (wniosek o wydanie wyroku skazującego, dobrowolne poddanie się karze),
  • etap postępowania sądowego, zarówno przed Sądami Rejonowymi jak i Sądami Okręgowymi,
  • etap postępowania odwoławczego i apelacyjnego (przygotowanie pism takich jak: apelacja w sprawie karnej, zażalenie, udział w rozprawie apelacyjnej),
  • etap postępowania kasacyjnego (przygotowanie pism takich jak: kasacja karna, wniosek o wniesienie kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, udział w rozprawie kasacyjnej),
  • etap postępowania wykonawczego (przygotowanie pism i reprezentacja w sprawach takich jak: odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego).

Wybierając naszą kancelarię adwokacką mogą Państwo liczyć na rzetelne, konsekwentne i szybkie działania naszych prawników od spraw karnych. Swoje usługi świadczymy przede wszystkim w obszarze właściwości sądów mieszczących się w miastach: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa (w tym także Warszawa Praga Północ i Południe), Piaseczno, Legionowo, Siedlce. W razie potrzeby działamy także na terenie całego kraju. Zapraszamy do umówienia spotkania z którymś z naszych adwokatów.