2017-01-24

Rejestracja na VAT – nowe przepisy obowiązujące od 2017 r.

rejestracja-na-vat Rejestracja na VAT - nowe przepisy obowiązujące od 2017 r.

Wskazując na zagadnienia, o których warto pomyśleć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wspomnieliśmy, że część z przedsiębiorców podlega obowiązkowi odprowadzania podatku VAT. Wówczas niezbędna staje się rejestracja na VAT w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Odpowiedź na pytanie kto i w jakich sytuacjach staje się podatnikiem podatku VAT wymagałaby odrębnego wpisu. Dzisiaj chcielibyśmy jedynie zasygnalizować zmianę obowiązującą od 1 stycznia 2017 r., która dotyczy etapu rejestracji na VAT.

Rejestracja na VAT – zmiany

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa treść art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). Obecnie z jego brzmienia wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonuje rejestracji podatnika podatku VAT dopiero po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Ile czasu może trwać taka weryfikacja? Odpowiedzi na to pytanie udzielają przepisy ogólne ordynacji podatkowej, z których wynika, że organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie w terminie niezwłocznym, w najdłuższym jednak przypadku w ciągu 2 miesięcy (art. 139 ordynacji podatkowej).

§ 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzona zmiana zasadniczo ma na celu uszczelnienie systemu odprowadzania podatku VAT. Z uwagi jednak na konieczność dokonywania weryfikacji wniosków o zarejestrowanie podatnika sam proces rejestracji może się niebezpiecznie wydłużyć. Do 2017 r. rejestracja odbywała się bardzo szybko, niejednokrotnie w przeciągu paru dni podatnik otrzymywał pozytywną decyzję. Obecnie czekać można nawet 2 miesiące.

Jakie to ma znaczenie? Dla działalności przedsiębiorcy ogromne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja na VAT musi mieć miejsce jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Przez okres weryfikacji przedsiębiorca nie może więc de facto prowadzić swojej działalności.

We wpisie dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej wskazaliśmy, że procedura legalizacji własnej firmy jest stosunkowo prosta i szybka. Przed zmianą przepisów rzeczywiście, od złożenia wniosku o rejestrację do rozpoczęcia faktycznego działania mijało niewiele czasu, nawet jeżeli przedsiębiorca obowiązkowo podlegał rejestracji na VAT. Dzisiaj z uwagi na konieczność przeprowadzenia weryfikacji przez Urząd Skarbowy okres od złożenia wniosku o zarejestrowanie firmy do dnia, kiedy faktycznie będzie można rozpocząć działalność może minąć nawet 2 miesiące. W przypadku zaś, gdy już działający przedsiębiorca stanie się podatnikiem podatku VAT, może okazać się, że przez tak długi okres czasu nie będzie mógł w praktyce dokonywać żadnych czynności.

Wskazane w ordynacji podatkowej terminy są terminami maksymalnymi, co oznacza, że urzędnicy podatkowi będą mogli szybciej i sprawniej dokonywać weryfikacji. Terminy, w których będą dokonywane rejestracje na VAT będą zatem zależne od praktyki, która wykształci się w konkretnych Urzędach Skarbowych. Nie bez znaczenia będą też okoliczności każdego konkretnego przypadku. Miejmy nadzieję, że terminy te nie będą zbyt długie, zaś uczciwi przedsiębiorcy nie odczują większych zmian.

***

Jeżeli wpis okazał się wartościowy będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zechcecie się nim podzielić. Jak zwykle też zachęcamy do komentowania. Jeżeli po lekturze nasuwają się jakieś pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią, która wspiera przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności.

Działalność gospodarcza, Nowości , , , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *