2016-09-27

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – o czym warto pomyśleć przed formalną rejestracją?

rozpoczęcie-działalności-gospodarczej Rozpoczęcie działalności gospodarczej - o czym warto pomyśleć przed formalną rejestracją?Po tym jak omówiliśmy kiedy należy założyć działalność gospodarczą i wskazaliśmy na możliwe formy prowadzenia działalności, przyszedł czas aby przedstawić kilka istotnych zagadnień, o których warto pomyśleć jeszcze przed rejestracją działalności.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest stosunkowo proste i szybkie, nie wymaga zbyt wielu czynności i spokojnie każdy samodzielnie powinien sobie z tym poradzić. Żeby jeszcze bardziej ułatwić to zadanie, poniżej opiszemy punkt po punkcie, o czym należy zdecydować przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego. W kolejnym wpisie omówimy krok po kroku samą rejestrację firmy.

 1. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zanim przystąpi się do wypełniania formularza rejestracyjnego, warto zastanowić się nad formami opodatkowania. Obecnie dla przedsiębiorców możliwe są dwie opcje: rozliczenia na zasadach ogólnych – na podstawie tradycyjnych stawek podatkowych lub na podstawie tzw. podatku liniowego.

Dla określonych typów działalności związanych z konkretnymi dziedzinami dostępna jest jeszcze możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub podatku tonażowego. Te ostatnie sposoby przeznaczone są jednak dla dosyć wąskiego grona podatników, dlatego też nie będziemy rozwijać tego tematu. Zasadniczo bowiem większość przedsiębiorców posiada wybór pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.

Jakie są stawki podatkowe w tych dwóch przypadkach?

Przy zasadach ogólnych mamy do dyspozycji dwa progi podatkowe: 18% oraz 32%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% naliczany jest od dochodu pomniejszonego o kwotę wolną od podatku. Dzięki temu można od 18% dochodu odjąć kwotę 556,02 zł.

Stawka 32% obowiązuje dopiero przy przekroczeniu rocznego dochodu powyżej 85.528 zł podstawy podatkowej. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli nasze dochody przekroczą wspomnianą kwotę stawkę 32% stosujemy wyłącznie od nadwyżki, do 85.528 zł stosujemy próg 18%.

Przy podatku liniowym nie mamy żadnych progów podatkowych, a zatem niezależnie od wysokości naszego dochodu zawsze podlega on opodatkowaniu wedle stawki 19%. Oczywiście i w tym wypadku możemy od wyliczonego podatku odjąć kwotę w wysokości 556,02 zł.

Podsumowując zatem, zasady ogólne warto stosować wówczas, gdy nasze dochody nie przekroczą w skali roku 85.528 zł, podatek liniowy zaś wtedy, gdy przewidujemy sporo wyższe dochody.

Warto jednak zapamiętać, że wybór sposobu opodatkowania firmy możliwy jest jedynie przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. W trakcie roku nie można zmieniać formy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej to idealny zatem moment aby podjąć ważną decyzję odnośnie podatków. Warto przy tym przeanalizować nie tylko przewidywane dochody, ale także wszystkie przesłanki ulg i zwolnień, ponieważ niektóre z nich mogą nie przysługiwać przy podatku liniowym.

 1. Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

W polskim prawie podatkowym istnieją dwa sposoby opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Można opłacać zaliczki w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Decyzję należy podjąć przed założeniem działalności gospodarczej (odpowiednią rubrykę zaznacza się na formularzu rejestracyjnym) lub przed rozpoczęciem roku podatkowego, w sytuacji gdy chcemy zmienić sposób opłacania.

Miesięczne lub kwartalne opłacanie należności podatkowych dostępne jest także w przypadku opłacania podatku VAT.

 1. Decyzja w sprawie podatku VAT

Kolejną kwestią pozostaje podatek od towarów i usług czyli tzw. podatek VAT. Nie każdy przedsiębiorca od razu jest podatnikiem podatku VAT. Polskie prawo przewiduje bowiem, że jeżeli nasza działalność nie znajduje się na liście działalności wskazanej w ustawie o podatku VAT, to tego typu podatek obowiązuje dopiero po przekroczeniu w skali roku łącznej kwoty sprzedaży w wysokości 150.000 zł.

Jeżeli wskazany limit zostanie przekroczony lub prowadzimy taki typ działalności, który wymaga opłacania podatku VAT od pierwszej czynności każda sprzedaż towaru lub usługi podlega dodatkowemu opodatkowaniu wedle stawki przewidzianej dla danego typu towaru lub usługi. Warto więc jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej zapoznać się z odpowiednimi regulacjami i odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest się tak zwanym „vatowcem”.

Alimenty-na-małżonka_FB Rozpoczęcie działalności gospodarczej - o czym warto pomyśleć przed formalną rejestracją?

 1. Decyzja w sprawie stawki składek na ubezpieczenie społeczne

Już wcześniej wskazywaliśmy, że istnieje kilka stawek składek na ubezpieczenie społeczne. Nie trzeba bowiem korzystać wyłącznie z minimalnych stawek – istnieje opcja opłacania stawek wyższych, co w konsekwencji wpłynie na podwyższenie świadczeń społecznych (wyższe zasiłki i emerytura). Decyzję w tym przedmiocie należy podjąć przed rozpoczęciem działalności lub w trakcie prowadzenia działalności. W przeciwieństwie do stawek podatkowych, składki na ubezpieczenie społeczne można zmienić w dowolnym okresie. Warto jednak wspomnieć, że obecnie wyższe świadczenia społeczne nie będą nam przysługiwać od razu. Na skutek nowelizacji z 2015 r. świadczenia społeczne wyliczane są na podstawie stawek obliczanych za ostatnie 12 miesięcy.

 1. Wybór nazwy działalności gospodarczej

Każda działalność musi posiadać swoją własną indywidualną nazwę, tzw. firmę. Działalność jednoosobowa może nazywać się dowolnie, przy czym jednak obowiązkowo musi zawierać imię i nazwisko osoby ją prowadzącej. Element dodatkowy nazwy może wskazywać na rodzaj działalności, formę jej prowadzenia (sklep, hurtownia), stanowić logo lub pseudonim przedsiębiorcy. Może być także w obcym języku.

Firma powinna być jednak unikatowa i dostatecznie odróżniać się od innych działających już na tym samym rynku przedsiębiorstw. Nazwa nie może też wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, miejsca działalności lub też źródeł zaopatrzenia.

Zobacz też: Działalność gospodarcza krok po kroku

 1. Wybór przedmiotu działalności gospodarczej

Kolejną rzeczą, o której należy pomyśleć przed przystąpieniem do rejestracji własnej działalności jest wybór czym ona będzie się zajmować. Przedsiębiorca wybiera przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która określa wszelkie możliwe usługi, którymi można się zajmować. Każda z pozycji posiada swoje własne oznaczenie (klasyfikację), np. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z.

Oprócz wyboru określonych klasyfikacji, przedsiębiorca musi spośród nich wybrać tą, która będzie jego główną działalnością, tzw. przeważającą.

 1. Wybór rodzaju prowadzonej dokumentacji podatkowej oraz miejsca przechowywania dokumentacji podatkowej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to także dobry moment, aby zastanowić się nad formą prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz nad tym, czy będziemy ją prowadzić samodzielnie czy też z pomocą profesjonalnego biura księgowego. Jeżeli chodzi o formy prowadzenia dokumentacji w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczające jest prowadzenie jej w najprostszej formie w postaci podatkowej księgi rozchodów i przychodów. Kwestię tę jednak należy przemyśleć i ewentualnie poradzić się księgowego/księgowej.

 1. Założenie rachunku bankowego

Co do zasady przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego. Dla celów podatkowych konieczne jest jednak posiadanie rachunku, przy czym w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe prowadzenie firmowego konta bankowego. Innymi słowy przedsiębiorca powinien mieć rachunek bankowy, ale może korzystać z osobistego rachunku i nie musi zakładać odrębnego konta dla firmy. Więcej o rachunku bankowym dla przedsiębiorców napisaliśmy w osobnym artykule – zainteresowanych odsyłamy więc do niego.

Jako że numer rachunku bankowego należy podać w formularzu rejestracyjnym działalność gospodarczą, jeszcze przed przystąpieniem do jego wypełniania warto przejść się po różnych placówkach bankowych i przejrzeć dostępne oferty dla przedsiębiorców, które mogą znacznie się różnić zwłaszcza w zakresie opłat i kosztów.

Podsumowanie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest stosunkowo proste i szybkie – warto jednak przed jej formalną rejestracją w CEIDG przemyśleć kilka istotnych spraw i podjąć parę ważnych decyzji. Większość z nich jest oczywiście możliwa do zmiany. Z wielu przepisów wynika jednak, że nie w każdym czasie. Warto więc już na wstępie być świadomym swoich wyborów – można bowiem na nich skorzystać, bądź też stracić.

***

Jeżeli wpis okazał się wartościowy, zachęcamy do komentowania i dalszego udostępniania. Będzie nam również miło, jeżeli zdecydujecie się na bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, która w sposób kompleksowy pomaga na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza , , , , , , ,
About Kancelaria
6 Comments
 1. Dziękuję za ten wpis, właśnie dzisiaj jest mój wielki dzień. 😉 Upewniłam się, że jestem przygotowana.

 2. A dla mnie, to wszystko przede mną 🙂

 3. Świetna ściąga. Mam nadzieję, że się szybko przyda

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *