dr Justyna Głębocka

adwokat-Justyna-Głębocka dr Justyna Głębocka

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie następnie została wpisana na listę adwokatów. Z wyróżnieniem zakończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także obroniła rozprawę doktorską z dziedziny prawa karnego procesowego. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu sporów sądowych, zarówno karnych, karno-gospodarczych jak i gospodarczych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych. Adwokat dr Justyna Głębocka jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, posiadając zaś doświadczenie z zakresu dydaktyki prowadzi szkolenia i wykłady dla przedsiębiorców.

Specjalizuje się w:

  • reprezentowaniu stron oskarżonych jak i pokrzywdzonych w procesach karnych,
  • reprezentowaniu podmiotów prawa handlowego w szeroko pojętych sprawach gospodarczych, przede wszystkim w sprawach karno-gospodarczych oraz sporach cywilnoprawnych,
  • bieżącym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców,
  • doradztwie z zakresu spedycji i transportu,
  • doradztwie z zakresu prawa pracy oraz reprezentowaniu przed sądami pracy,
  • prowadzeniu szkoleń i wykładów.