Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe – w jakich sprawach nasi adwokaci udzielają wsparcia?

Mając świadomość wyjątkowości spraw rozwodowych, zapewniając pomoc prawną kładziemy szczególny nacisk na szacunek, wsparcie i zrozumienie naszych Klientów. Kompleksowo doradzamy w trudnych życiowo chwilach, zajmując się wszystkimi aspektami spraw rozwodowych. Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe zapewniamy w sprawach:

  • o rozwód z orzekaniem o winie,
  • o rozwód bez orzekania o winie,
  • o rozwód połączony z podziałem majątku wspólnego,
  • o separację.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Pruszkowie i Warszawie zapewnia pomoc prawników – specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego, w tym właśnie w zakresie spraw rozwodowych. Mogą Państwo liczyć na profesjonalne porady prawne w sprawach rozwodowych, w tym także porady prawne online.

Zachęcamy przy tym nie tylko do skorzystania z naszych usług, ale także do zapoznania się z przygotowanymi przez naszych prawników artykułami dotyczącymi spraw rozwodowych. Mogą one Państwu przybliżyć tę trudną tematykę i jednocześnie pomóc w podjęciu słusznych decyzji.

Jeżeli szukają Państwo prawnika rodzinnego – adwokat od rozwodów z naszej kancelarii służy fachową pomocą. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych sprawami należącymi do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie (m.in. Warszawa, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Piaseczno).

Nasz zespół prawników posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, podziału majątku, spraw alimentacyjnych i przyznaniu opieki nad dzieckiem.

W tym zakresie świadczymy usługi doradcze, prowadzimy analizy stanu prawnego i strategii procesowej, przygotowujemy pisma przedprocesowe i procesowe, reprezentujemy klienta przed sądem oraz wspieramy w negocjacjach stron sporu. Naszą rolą jest być prawdziwym wsparciem w tym trudnym i często wyczerpującym etapie, przez który przechodzi nasz klient.

Współpraca z prawnikiem

Celem działań prawnika jest zdobycie jak najlepszej pozycji procesowej, którą dobrze jest właściwie  zabezpieczyć, zanim dojdzie do sprawy rozwodowej i sporu sądowego. Dlatego wszechstronnie analizujemy podawane przez naszych klientów fakty oraz zebrane dokumenty, które mogą być istotne dla sprawy, zarówno w przestrzeni osobistej, jak i majątkowej małżonków. Analiza przeprowadzana jest przede wszystkim pod kątem rozkładu pożycia małżeńskiego – podstawą rozwodu jest bowiem uznanie przez sąd, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a łączące strony więzi psychiczne (uczucia i emocje) i fizyczne są bezpowrotnie zerwane.

Bardzo istotnym elementem niektórych spraw rozwodowych jest podział dorobku wspólnego małżonków. Ważne jest dlatego zabezpieczenie dokumentów w tym zakresie, oszacowanie wartości aktywów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych udziałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych. Pozwala to na racjonalną ocenę oczekiwań finansowych oraz ułatwia porozumienie pomiędzy stronami. Współpraca z kancelarią na wczesnym etapie, zanim spór stanie się udziałem stron, pozwoli na zebranie materiałów przez prawnika, co przyniesie pozytywny skutek w przyszłym postępowaniu o rozwód.

Rozwód to instytucja prawna pozwalająca na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Sprawa rozwodowa prowadzi zatem do ustania małżeństwa. Polskie prawo co do zasady opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa, postuluje także ochronę rodziny oraz ochronę dobra małoletnich dzieci. W przypadku jednak zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może orzec rozwód.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Możliwość orzeczenia rozwodu zachodzi wówczas, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład dotyczy więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Kiedy sąd nie może orzec rozwodu?

Nawet jeżeli doszło do zupełnego trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie orzeka rozwodu, jeżeli:

  • z powodu rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków,
  • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • rozwód miałby nastąpić na skutek pozwu małżonka wyłącznie winnego rozkładu przy jednoczesnym braku zgody drugiego małżonka

Rozwód a alimenty

Wysokość alimentów jest warunkowana m.in. decyzją o wymiarze opieki nad dzieckiem. Rodzic, który sprawuje tę opiekę w większym stopniu, będzie naturalnie uprawniony do alimentów, a ich wysokość będzie uzależniona m.in. od udokumentowanych zarobków. Warto ten temat poruszyć z adwokatem przygotowując się do sprawy rozwodowej.

Orzeczenie o winie może być podstawą do przyszłego roszczenia alimentacyjnego na rzecz byłego współmałżonka. Warto, aby zastanowić się nad tym przed rozwodem i w miarę możliwości poświęcić czas na zgromadzenie materiałów, które mogą posłużyć za dowód. Adwokat będzie mógł je przeanalizować i ocenić ich przydatność dla sprawy rozwodowej.

Spotkanie z adwokatem

Nasi klienci mogą spotkać się ze swoim adwokatem w kancelarii prawnej w biurze w Pruszkowie, aby w zaciszu gabinetu omówić kwestie sprawy rozwodowej, poznać opinię prawnika i uzyskać adekwatną poradę. Doświadczenie kancelarii obejmuje wiele lat pracy i setki przeprowadzonych spraw.

Współpracujemy z klientami z całego kraju, wielu z nich otrzymujemy z polecenia i rekomendacji. Doskonale wiemy, że satysfakcja klientów jest wartością, która zwraca się wielokrotnie, w postaci pozytywnych opinii i nowych zleceń.

Aktywnie też podchodzimy do zmieniających się realiów życia społecznego i gospodarczego spowodowanego zagrożeniem epidemicznym, nasze spotkania uwzględniają obostrzenia higieniczne, a pracownicy kancelarii odpowiedzialnie podchodzą do stanu zdrowia, swojego i innych.

Siedziba naszej kancelarii w Pruszkowie