Zespół

Powierzając nam swoje sprawy, nasi Klienci mogą liczyć na zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, szacunek oraz troskę w osiąganiu wspólnego sukcesu. Odpowiedzialnymi za prowadzone sprawy są:

Małgorzata Głowacka

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, obecnie wpisana jest na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Łukasz Głębocki

Założyciel Kancelarii. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie następnie został wpisany na listę adwokatów. Absolwent Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Na stałę współpracujemy także z naszymi of counsel:

dr Justyna Głębocka

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.


Damian Nowak

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.