Usługi

Praktyka naszej kancelarii adwokackiej skoncentrowana jest przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym i karnym. Działamy przede wszystkim na terenie okręgu warszawskiego (Warszawa, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno,  Legionowo), w razie potrzeby jednak także na obszarze całego kraju.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców – poczynając od bieżących spraw gospodarczych (w tym związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności, zakładania spółek, zmian organizacyjnych w podmiotach gospodarczych) poprzez windykację należności oraz pomoc w postępowaniach sądowych. Aktywnie wspieramy naszych Klientów – osoby fizyczne oraz prawne – przy rozwiązywaniu sporów, zarówno na etapie negocjacji/mediacji jak i w toku postępowań sądowych.

Zajmujemy się głównie następującymi dziedzinami prawa:

 1. Sprawy spadkowe
 1. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 2. sprawy o dział spadku
 3. sprawy o zachowek
 4. sprawy o unieważnienie testamentu
 5. sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 1. Sprawy rozwodowe
 1. sprawy o rozwód z orzekaniem o winie
 2. sprawy o rozwód bez orzekania o winie
 3. sprawy o rozwód połączone z podziałem majątku wspólnego
 4. sprawy o separację
 1. Sprawy majątkowe małżonków
 1. sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 2. sprawy o podział majątku wspólnego
 1. Sprawy rodzinne
 1. sprawy o alimenty
 2. sprawy o kontakty z dzieckiem
 3. sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 4. sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 5. sprawy o zamianę miejsca pobytu dziecka
 6. sprawy o przysposobienie
 7. sprawy o ustalenie ojcostwa
 8. sprawy o ustalenie macierzyństwa
 9. sprawy o ubezwłasnowolnienie
 10. sprawy o ustanowienie opieki
 1. Sprawy gospodarcze
 1. przygotowanie umów spółek (m.in. spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 2. przygotowanie i opiniowanie umów handlowych (m.in. umowy zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, o współpracę)
 3. pomoc w zarejestrowaniu spółek lub jednoosobowej działalności gospodarczej
 4. przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej (m.in. uchwały, protokoły)
 5. stała obsługa podmiotów gospodarczych
 1. Windykacja należności
 1. negocjacje przedsądowe
 2. sprawy o zapłatę
 3. sprawy egzekucyjne
 1. Sprawy cywilne
 1. sprawy o zasiedzenie
 2. sprawy o wydanie
 3. sprawy o naruszenie posiadania
 4. sprawy o eksmisję
 5. sprawy o zniesienie współwłasności
 6. sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 7. sprawy dotyczące wykonywania umów (m.in. o zapłatę, z tytułu kar umownych)
 8. przygotowywanie oraz opiniowanie umów (m.in. umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy najmu)
 9. transport i spedycja
 1. Odszkodowania
 1. należne z tytułu uszczerbku na zdrowiu każdego rozmiaru
 2. należne osobom najbliższym z tytułu śmierci członka rodziny
 3. renty lub inne świadczenia okresowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu
 4. majątkowe z tytułu szkód wywołanych powodziami, gradobiciami i innymi zjawiskami atmosferycznymi
 5. majątkowe z tytułu kradzieży lub wypadków samochodowych
 6. majątkowe z tytułu wszelkiego rodzaju immisji, przykładowo hałasu (z wybudowanych autostrad, wiatraków, lotnisk)
 1. Sprawy karne i o wykroczenia
 1. obrona oskarżonych w sprawach karnych lub karnoskarbowych
 2. obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
 3. reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych i o wykroczenia
 4. obrona skazanych w sprawach karnych wykonawczych
 1. Sprawy wieczystoksięgowe
 1. sprawy o założenie księgi wieczystej
 2. sprawy o dokonanie zmian w księdze wieczystej
 3. sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 1. Sprawy pracownicze
 1. sprawy o przywrócenie do pracy
 2. sprawy o odszkodowanie
 3. sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 4. sprawy o sprostowanie świadectwa pracy