Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami może być dwojakiego rodzaju: ustawowy bądź umowny. Co do zasady zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem ustroju ustawowego, jakim jest wspólność majątkowa. Małżonkowie mają jednak możliwość umownego określenia swoich wzajemnych praw majątkowych i zawrzeć tzw. intercyzę. Umowa majątkowa (potocznie znana jako intercyza) może być zawarta jeszcze przed ślubem, a także już po jego zawarciu, w trakcie trwania małżeństwa. Umowy majątkowe mogą przy tym:

  • ustanowić rozdzielność majątkową małżonków,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobku,
  • ograniczyć wspólność majątkową, a także,
  • rozszerzyć wspólność majątkową.

Do zawarcia umowy niezbędne jest jednak współdziałanie małżonków. Oznacza to, że oboje muszą wyrazić wolę zawarcia takiej umowy, a także być zgodni co do jej wszystkich postanowień. W przypadku braku współdziałania małżonków niezbędnym jest wniesienie sprawy do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami tylko wówczas, gdy istnieją ku temu ważne powody. Co do zasady rozdzielność powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną – czyli z dniem wcześniejszym niż wytoczenie powództwa.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej – w jaki sposób nasi adwokaci udzielają wsparcia?

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia fachowe wsparcie we wszystkich problemach związanych z ustrojem majątkowym małżeńskim, w tym z rozdzielnością majątkową. Posiadając wieloletnie doświadczenie jako adwokaci rodzinni pomagamy naszym Klientom na każdym etapie sprawy. Świadczymy usługi prawne poprzez:

  • porady prawne,
  • porady prawne online,
  • pomoc w negocjacjach i mediacji,
  • przygotowanie i opiniowanie umów majątkowych małżeńskich, tzw. intercyz,
  • przygotowanie pism procesowych, w tym m.in. pismo wszczynające postępowanie – pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  •  zastępstwo procesowe przed sądem.

Jeżeli szukają Państwo prawnika rodzinnego zapraszamy do kontaktu. Nasi adwokaci świadczą profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi, w tym o rozdzielność majątkową w obrębie Pruszkowa, Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna a także, w razie potrzeby na terenie całego kraju.

Zobacz też: Podział majątku – adwokat Warszawa/Pruszków