Podział majątku wspólnego małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa co do zasady pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkie dobra materialne nabywane w trakcie trwania małżeństwa stają się wspólną własnością obojga małżonków, niezależnie od tego, który z nich dane dobra wniósł. W przypadku rozwodu podział majątku wspólnego to konieczność.

Istnieje wiele różnych sposobów na dokonanie podziału. Jeżeli strony są ze sobą zgodne mogą przed notariuszem sporządzić akt, mocą którego dojdzie do podziału. W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w zakresie podziału majątku również w toku sprawy rozwodowej możliwe jest dokonanie podziału majątku. Jeżeli jednak strony nie są zgodne – przykładowo co do tego, co wchodzi w majątek wspólny lub w jaki sposób ma nastąpić podział – konieczne jest przeprowadzenia postępowania sądowego.

Sprawy o podział majątku – w czym nasi adwokaci mogą pomóc?

Adwokaci z naszej kancelarii adwokackiej w Pruszkowie i Warszawie posiadają doświadczenie i profesjonalne przygotowanie do udzielenia wsparcia przy sprawach o podział majątku wspólnego. Nasi Klienci mogą liczyć na szeroki zakres usług świadczonych przez prawników rodzinnych:

  • porady prawne,
  • porady prawne online,
  • pomoc w negocjacjach i mediacji,
  • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów o podział majątku wspólnego,
  • przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego,
  • zastępstwo procesowe przed sądem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą prawną z zakresu spraw o podział majątku zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Adwokat rodzinny jest w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc w tego typu sprawach, mając na względzie ochronę interesów swoich Klientów, a także poufność i rzetelność. Swoje usługi świadczymy nie tylko w obrębie naszych siedzib (Pruszków, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Milanówek, Brwinów), ale także na terenie całego kraju.