Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina, z którą ma styczność większość społeczeństwa. Pomocy prawnej mogą przy tym potrzebować nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy. Dla obu stron niezwykle ważne są stosunki pracownicze, wpływające na wzajemne relacje i atmosferę pracy. Pierwszym natomiast aktem prawnym je kształtującym jest umowa o pracę. W dalszej natomiast perspektywie wpływ na stosunki pracownicze ma należyte wypełnianie obowiązków i gwarantowanie praw. We wszelkich sprawach pracowniczych niezwykle istotne jest także właściwe i zgodne z prawem zakończenie stosunku pracy.

Będąc doświadczonymi w sprawach pracowniczych wiemy jak ważne jest właściwe wypełnianie wszystkich ustawowych obowiązków ciążących po stronie pracodawcy, posiadanie właściwej dokumentacji pracowniczej, a także podejmowanie przemyślanych działań zgodnych z prawem. Z punktu widzenia pracowników dostrzegamy potrzebę rzetelnej i profesjonalnej reprezentacji. Niejednokrotnie bowiem okazuje się, że w sporach pracowniczych stronom niezbędny jest prawnik.

Sprawy pracownicze – w czym możemy pomóc?

Prowadząc od wielu lat obsługę prawną przedsiębiorców mamy doświadczenie w zakresie udzielania profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej dla pracodawców. Mogą Państwo zasięgnąć u nas porady prawnej (w tym porady prawnej online), zlecić audyt dokumentacji pracowniczej, jak również powierzyć zastępstwo procesowe przed Sądem Pracy we wszelkich sprawach pracowniczych. Naszymi Klientami są pracownicy i pracodawcy z firm i placówek działających m.in. na terenie miasta Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, nasi adwokaci:

– przygotowują wszelką niezbędną dokumentację pracowniczą, na którą składają się w szczególności: umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa cywilnoprawna, umowa o zakazie konkurencji, regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
– udzielają doraźnego i stałego doradztwa prawnego (konsultacje, porady prawne),
– udzielają prawnego wsparcia w zakresie spraw o mobbing, molestowanie i dyskryminację,
– reprezentują pracodawcę/pracownika w sporach pracowniczych, zarówno na etapie mediacji jak i przed sądami pracy.

Niejednokrotnie udzielaliśmy wsparcia zarówno pracownikom jak i pracodawcom we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności w sprawach: o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy.

Jeżeli mają Państwo problem natury prawnej z zakresu prawa pracy, szukają prawnika lub adwokata, któremu powierzą prowadzenie sprawy pracowniczej lub chcą zasięgnąć opinii w ramach porady prawnej – zapraszamy do naszej kancelarii. Znajdą u nas Państwo specjalistów, którzy w sposób rzetelny i fachowy udzielą pomocy prawnej. Mają Państwo do wyboru siedzibę w Pruszkowie lub w Warszawie.