2016-10-04

Działalność gospodarcza krok po kroku – rejestracja

rejestracja-działalności-gospodarczej-krok-po-kroku Działalność gospodarcza krok po kroku - rejestracja

W ostatnim wpisie omówiliśmy zagadnienia wymagające rozważenia przed rejestracją działalności gospodarczej. Jeżeli podjęliście decyzje w kwestiach, o których wspomnieliśmy, rejestracja działalności gospodarczej będzie już tylko formalnością – szybkim i przyjemnym zadaniem do wykonania. Dla uporządkowania wszystkich czynności, o których trzeba pamiętać, dzisiaj zajmiemy się tematem: działalność gospodarcza krok po kroku.

Już na wstępie jednak chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że wszystkie czynności rejestracyjne są bezpłatne. Żaden z urzędów nie ma prawa pobierać od przedsiębiorcy żadnych opłat w związku z rejestracją działalności. Wszelkie takie wezwania do zapłaty, które może otrzymywać przedsiębiorca w pierwszych tygodniach działalności są bezprawne i najczęściej związane z działalnością przestępczą.

Działalność gospodarcza krok po kroku – rejestracja w CEIDG 

Każda działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców – zarówno dla celów ewidencyjnych jak i informacyjnych. Ważne jest, że rejestracja musi nastąpić przed przystąpieniem do prowadzenia działalności. Dopiero po wpisie do rejestru można dokonywać czynności w ramach prowadzonej firmy. Jest to zatem pierwsza czynność, której dokonuje przedsiębiorca.

Jednoosobowa działalność gospodarcza rejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będącym teleinformatycznym systemem ewidencyjnym. Wniosek o wpis do CEIDG dokonuje się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub osobiście w urzędzie gminy. Z uwagi na to, że system jest scentralizowany nie ma znaczenia, w którym urzędzie składa się wniosek. Można to zrobić w dowolnej gminie w Polsce, niezależnie od siedziby działalności. Wniosek nie podlega żadnej opłacie!

Rejestracji firmy można dokonać ręcznie na formularzu wydrukowanym ze wskazanej powyżej strony lub uzyskanym z urzędu gminy. Wypełniony i podpisany wniosek najprościej jest złożyć osobiście w urzędzie gminy. Urzędnik weryfikuje wniosek, potwierdza tożsamość osoby przedsiębiorcy i następnie wprowadza wszystkie dane do systemu teleinformatycznego. Wniosek można także wysłać pocztą listem poleconym. W takim jednak wypadku podpis powinien być notarialnie poświadczony, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami.

Możliwe jest także wypełnienie wniosku on-line. Nie posiadając jednak podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, złożenie wniosku do CEIDG elektronicznie i tak wymaga wizyty w urzędzie gminy celem jego podpisania w obecności urzędnika. Mamy na to 7 dni od dnia wypełnienia wniosku on-line. Wypełnienie wniosku on-line jest o tyle łatwiejsze, że wszystkie wprowadzane dane są automatycznie gromadzone w systemie. Urzędnikowi podajemy tylko numer wniosku, a ten od razu uzyskuje nasze dane i weryfikując wniosek może szybko i sprawnie nanieść poprawki.

Na zakończenie warto wspomnieć, że faktycznie rozpocząć działalność można już z dniem podpisania wniosku w urzędzie gminy. Oczywiście można określić także datę późniejszą (np. od pierwszego dnia kolejnego miesiąca).

rejestracja-spółki-komandytowo-akcyjnej Działalność gospodarcza krok po kroku - rejestracja

Nadanie numeru REGON

Obecnie nie musimy występować z odrębnym wnioskiem o nadanie numeru REGON. Numer ten nadawany jest automatycznie po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG. Jedyne co nam pozostaje to czekać na oficjalne pismo z Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Także i w tym wypadku nie musimy składać żadnych dodatkowych wniosków ani wypełniać żadnych formularzy. Wniosek o wpis do CEIDG zawiera w sobie część dotyczącą kwestii podatkowych, jest on więc przesyłany przez urząd gminy do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada jeszcze numeru NIP, to urząd skarbowy przedmiotowy numer nada. Jeżeli osoba fizyczna już posiada taki numer, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie korzystała z niego.

Przedsiębiorca będzie jednak musiał samodzielnie dokonać rejestracji w US, jeżeli jego działalność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W terminie 7 dni od dnia podpisania wniosku do CEIDG należy złożyć formularz VAT-R.

Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

W przeciwieństwie do poprzednich, rejestracja w ZUS nie jest automatyczna i przedsiębiorca musi jej dokonać samodzielnie składając do właściwego zakładu ubezpieczeń formularz ZUS ZUA. Nie podlega on opłacie. Ma na to 7 dni od dnia podpisania wniosku do CEIDG.

Zgłoszenie w Urzędzie Gminy

Jednym z ostatnich kroków, o których powinniśmy pamiętać to zgłoszenie do Urzędu Gminy dotyczące zmiany opodatkowania nieruchomości, którą będziemy używać do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieruchomość używana dla celów mieszkaniowych objęta jest niższą stawką podatku od nieruchomości niż nieruchomość (lub jej część) przeznaczona dla celów działalności. Jeżeli zatem zarejestrowaliśmy działalność w mieszkaniu (mieszkanie zostało wskazane we wniosku do CEIDG jako siedziba lub miejsce prowadzenia działalności) to wówczas istnieje ryzyko, że będziemy musieli zmienić stawkę opodatkowania na wyższą.

Warto jednak wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi interpretacjami zmiana stawki podatku od nieruchomości na wyższą następuje dopiero wówczas, gdy cały lokal albo jego część będzie zajęta pod prowadzenie działalności. Jak wynika z większości interpretacji, zajęcie pod działalność rozumiane jest jako całkowite przeznaczenie danej części dla celów działalności z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych związanych z zamieszkiwaniem w budynku. Jeżeli więc budynek lub jego część zostają zajęte pod działalność, ale zajmowane powierzchnie jednocześnie służą celom mieszkaniowym, to co do zasady charakter budynku nie zmieni się. Stawka podatku powinna zatem zostać naliczona jak od budynku mieszkalnego.

Pieczątka firmowa przedsiębiorcy

Z ustawy o statystyce publicznej wynika, że każdy przedsiębiorca, który chce używać  pieczątki firmowej, musi w niej zawrzeć informację o numerze REGON. Pieczątkę firmową można zatem wyrobić dopiero wówczas, gdy dostaniemy pismo z GUS o nadaniu numeru REGON.

Działalność gospodarcza – uwagi końcowe

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że powyżej opisane przez nas punkty mogą nie wyczerpywać wszystkich obowiązków rejestracyjnych przedsiębiorcy. W zależności od przedmiotu działalności, różne dodatkowe przepisy „branżowe” mogą nakładać obowiązek wpisu lub rejestracji w innych urzędach lub samorządach, czy też posiadania odpowiednich kwalifikacji. Warto też sprawdzić czy planowana działalność gospodarcza nie jest działalnością regulowaną wymagająca wcześniejszego uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.

***

Jeżeli wpis okazał się wartościowy, zachęcamy do komentowania i dalszego udostępniania. Będzie nam również miło, jeżeli zdecydujecie się na bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, która w sposób kompleksowy pomaga na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza , , , , ,
Komentarzy: 4
  1. Bardzo klarownie i rzeczowo. Dziękuję za ten artykuł, na pewno mi pomoże w przyszłości. Pozdrawiam!

    • Dziękujemy! Życzymy powodzenia i zachęcamy do lektury innych wpisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą formalności będą łatwiejsze:)

  2. Krótko i konkretnie 🙂 Tylko mała uwaga – od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. 170zł płaci się za wystąpienie z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji.

    • Dziękujemy za uwagę! Już sprostowaliśmy. Przepisy tak szybko się zmieniają, że aż ciężko nadążyć 😉

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *