2016-10-25

Spółka cywilna wady i zalety

plusy-i-minusy-spółki-cywilnej Spółka cywilna wady i zalety

W ostatnim wpisie na blogu zajmowaliśmy się spółką cywilną. Opisaliśmy jak ją założyć i zarejestrować, jakie są prawa i obowiązki wspólników, a także zakres ich odpowiedzialności. Dzisiaj chcielibyśmy zrobić małe podsumowanie oraz wskazać na plusy i minusy spółki cywilnej.

Plusy prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej

1. Spółka cywilna, to stosunkowo luźna współpraca

Tak jak wspominaliśmy w ostatnim wpisie, spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia firmy wspólnie przez co najmniej dwie osoby. Nie stanowi żadnego odrębnego bytu prawnego – nie jest więc samodzielnym podmiotem gospodarczym, a przedsiębiorcami są sami wspólnicy.

2. Najtańsza forma prowadzenia wspólnego biznesu

W przeciwieństwie do innych spółek, spółka cywilna to najtańsza forma prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Jej założenie nie wymaga zawierania umowy w formie aktu notarialnego ani rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza brak konieczności ponoszenia opłat za każdorazowy wpis do rejestru. Co więcej, spółka cywilna nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości oraz sporządzania corocznych bilansów finansowych. Dodatkowo także likwidacja spółki jest stosunkowo prosta i nie generuje nadmiernych kosztów likwidacyjnych.

3. Księgowość uproszczona

W spółce cywilnej istnieje możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, jeżeli obroty spółki nie przekraczają równowartości w złotych 1.200.000 Euro, zaś każdy ze wspólników jest osobą fizyczną.

4. Brak minimalnych wkładów wspólników

Ustawa nie określa minimalnych wkładów wspólników niezbędnych do wniesienia do spółki cywilnej. Wkłady w przypadku takiej spółki mogą być dowolne.

5. Brak minimalnego kapitału początkowego

przypadku spółki cywilnej, ustawa nie wskazuje także na minimalny kapitał początkowy.

6. Stosunkowo prosta likwidacja spółki

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek handlowych może być w stosunkowo prosty i tani sposób rozwiązana. Przepisy nie wskazują bowiem na żadne skomplikowane reguły likwidacyjne, wystarczy bowiem samo spłacenie istniejących długów, zwrot wkładów wniesionych przez wspólników i ewentualny podział nadwyżki w tych samych proporcjach jak podział zysku w spółce. Tym samym wspólnicy zwolnieni są z obowiązku sporządzania kosztownych sprawozdań finansowych i bilansów, a także z obowiązków publicznych informacji o przeprowadzaniu likwidacji spółki.

7. Możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę prawa handlowego

Niewątpliwą korzyścią prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej jest możliwość jej przekształcenia w dowolną spółkę prawa handlowego. Jeżeli zatem działalność gospodarcza rozwija się, a wspólnicy chcą pójść krok dalej, mogą swobodnie przekształcić istniejącą już spółkę, bez konieczności zakładania nowego podmiotu gospodarczego. Warto przy tym podkreślić, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną jest jeszcze mniej skomplikowanego – przepisy dopuszczają bowiem w tym wypadku dokonanie przekształcenia na uproszczonych zasadach.

Minusy prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej

1. Pełna odpowiedzialność wspólników

Więcej na temat odpowiedzialności wspólników można przeczytać w naszym ostatnim wpisie opisującym spółkę cywilną. W tym miejscu wyraźnie należy zaznaczyć, że majątek spółki nie jest oderwany od majątku poszczególnych wspólników, którzy odpowiadają za wszelkie zobowiązania spółki całym swoim majątkiem – nie tylko tym wniesionym do spółki, ale także osobistym. Jeżeli zatem długi spółki będą większe niż jej aktywa, wspólnicy będą musieli je spłacać z własnych środków.

2. Brak możliwości funkcjonowania spółki cywilnej w formie jednoosobowej

Zagadnienie to wydaje się oczywiste – skoro bowiem spółka cywilna powstaje na mocy umowy wspólników zainteresowanych wspólnym przedsięwzięciem biznesowym, spółka cywilna ma rację bytu tylko, gdy zainteresowanych jest co najmniej dwóch przedsiębiorców. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy spółka jest dwuosobowa a jeden ze wspólników zechce wypowiedzieć swoje udziały. Wówczas spółka przestaje istnieć.

3. Stosunkowo długi okres wypowiedzenia udziału przez wspólnika

Wspominając o możliwości wypowiedzenia udziału przez wspólnika warto zaznaczyć, że przepisy kodeksu cywilnego wskazują na taką możliwość tylko na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Oznacza to, że wystąpienie wspólnika ze spółki możliwe jest tylko raz do roku. W innym czasie wypowiedzieć udziały można tylko z ważnych powodów.

4. Brak osobowości prawnej i zdolności prawnej spółki cywilnej

Spółka cywilna w odróżnieniu od spółek prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że nie jest samodzielnym i odrębnym bytem prawnym. W konsekwencji nie może sama zaciągać zobowiązań ani nabywać we własnym imieniu praw. Nie może tym sama pozywać ani być pozywana w przypadku ewentualnych sporów sądowych. Przedsiębiorcami są sami wspólnicy i to oni są współwłaścicielami majątku przypadającego spółce.

5. Konieczność zarejestrowania działalności każdego ze wspólników

Pewną uciążliwością może być również konieczność rejestracji działalności gospodarczej przez wszystkich wspólników. Każdy z nich musi bowiem otworzyć własną działalność i ponosić z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne i podatkowe. Warto jednak zauważyć, że okoliczność ta posiada także zalety – opodatkowaniu z tytułu uzyskiwanego dochodu podlegają tylko wspólnicy, co oznacza, że spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.

***

A może Wy dostrzegacie jeszcze inne plusy lub minusy prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej? Jeżeli tak zachęcamy do komentowania. Będzie nam również miło, jeżeli zdecydujecie się na bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, która w sposób kompleksowy pomaga na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w każdej formie prawnej.

Zobacz też: usługi prawnicze – prawo cywilne

Działalność gospodarcza, Prawo cywilne , , , ,

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *