2016-08-16

Rejestracja działalności gospodarczej – 5 niewątpliwych korzyści

działalność-gospodarcza-korzyści Rejestracja działalności gospodarczej - 5 niewątpliwych korzyści

W ostatnim wpisie na blogu odpowiedzieliśmy na pytanie co to jest działalność gospodarcza i kiedy konieczne jest jej zalegalizowanie. Dzisiaj chcielibyśmy wskazać na pięć korzyści wynikających z rejestracji własnego biznesu.

  1. Działam zgodnie z prawem

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada obowiązek rejestracji działalności gospodarczej, jeżeli chcemy ją prowadzić (art. 14 ust. 1). Wpis do ewidencji w przypadku działalności jednoosobowej i do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek jest konieczny jeszcze przed podjęciem działalności.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji firmy jest wykroczeniem.

„Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.” (art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń)

  1. Samodzielnie rozliczam się z Urzędem Skarbowym

Prowadząc własną działalność jest się bezpośrednim płatnikiem podatku dochodowego i ewentualnie także podatku VAT. Samodzielnie zatem można wybrać formę opodatkowania i okres rozliczeniowy.

Dzięki temu mamy kontrolę nad rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i nie musimy obawiać się czy wszystkie zaliczki zostały prawidłowo odprowadzone. Po zakończeniu roku podatkowego posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do rocznego rozliczenia i nie musimy czekać na deklaracje PIT-11 od płatników, tak jak w przypadku umowy o pracę lub rozliczeń na podstawie umowy zlecenia lub dzieła z inną firmą.

  1. Mogę rozliczać koszty uzyskania przychodu

Samodzielne rozliczanie podatków daje także możliwość odliczania od przychodów kosztów ich uzyskania. Są to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli innymi słowy koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Oczywiście, zgodnie z prawem podatkowym istnieją ograniczenia w tym zakresie. Także orzecznictwo organów skarbowych wskazuje na wydatki, które nie mieszczą się pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów, nie mniej jednak jest to dużo udogodnienie dla przedsiębiorców.

Koszty związane z prowadzeniem działalności nierzadko są wysokie (chociażby koszty związane z utrzymaniem lokalu, telefony, internet, materiały i półproduktu używane do wyrobu własnych towarów lub usług, koszty podwykonawców, paliwo), a możliwość ich odliczenia od przychodu i opodatkowania samej różnicy jest wymierną korzyścią.

  1. Samodzielnie odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne

Sam fakt konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne stanowi raczej średnią dogodność dla przedsiębiorców, warto jednak popatrzeć na instytucję ubezpieczenia także z innej strony.

Po pierwsze, samodzielne opłacanie składek daje nam pewność, że składki rzeczywiście są odprowadzane, a my jako przedsiębiorcy jesteśmy ubezpieczeni (co ma ogromne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, np. przy okazji nagłej wizyty w szpitalu).

Po drugie, mamy możliwość wyboru wysokości składek, a w konsekwencji mamy wpływ na wysokość ewentualnych świadczeń, np. zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Oczywiście, koszty składek są wysokie i często nie mają wymiernego przełożenia na rzeczywiste korzyści, warto jednak być świadomym jaka wysokość zasiłków będzie przysługiwać w przypadku nagłej choroby lub macierzyństwa.

Na koniec przypomnieć trzeba, że dla nowych przedsiębiorców (którzy w okresie ostatnich 5 lat nie prowadzili żadnej działalności) wciąż obowiązuje spora ulga w wysokości składek. Przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności przedsiębiorca opłaca niższe składki ZUS, które w roku 2016 wynoszą łącznie:

  • 465,28 zł wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub
  • 451,68 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ulga nie przysługuje jednak osobom, które prowadzą działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Warto przy tym dodać, że ulga w składkach obowiązuje przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe, co oznacza, że jeżeli prowadzenie działalności zaczynamy w trakcie trwania miesiąca, ulga przedłuża się o część miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta. Możliwe jest zatem korzystanie z ulgi nawet przez prawie 25 miesięcy. Co więcej, zawieszenie działalności w okresie pierwszych dwóch lat nie pozbawia ulgi. Czas zawieszenia nie zostanie jednak odjęty i ulga skończy się z upływem pełnych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, niezależnie od tego na jak długo nasza działalność została zawieszona.

  1. Wykazuję się profesjonalizmem w oczach kontrahentów

Ostatnią, jednak nie mniej ważną korzyścią prowadzenia działalności gospodarczej jest efekt profesjonalizmu w oczach kontrahentów. Prowadzenie zalegalizowanej działalności świadczy o poważnym podejściu do biznesu, chęci rozwijania się i rozszerzania działalności, rzetelności prawnej, ciągłym i zorganizowanym charakterze naszej firmy.

Korzyści z podejmowania współpracy z podmiotami formalnie zarejestrowanymi są oczywiste. Nierzadko słyszymy od naszych klientów, że dokonując wyboru podwykonawców lub osób do współpracy istotnym kryterium jest to, czy dany podmiot ma zarejestrowaną firmę. Zleceniodawcy nie muszą się wówczas martwić obowiązkami podatkowymi – to przecież przedsiębiorca samodzielnie odprowadza wszystkie zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo, otrzymanie faktury, paragonu lub rachunku daje możliwość łatwego i prostego rozliczenia kosztów zlecenia jako koszty uzyskania przychodu.

W dzisiejszych czasach, w dobie coraz większej świadomości prawnej, także osoby fizyczne często proszą o wydanie paragonu lub rachunku potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia za towary lub świadczone przez nas usługi. Warto o tym pamiętać, gdy będziemy zastanawiać się nad tym, czy warto dokonać rejestracji działalności gospodarczej.

***

Jeżeli wpis okazał się wartościowy, zachęcamy do komentowania i dalszego udostępniania. Może widzicie jeszcze jakieś inne korzyści wynikające z rejestracji własnej firmy?

Będzie nam także bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się na bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, która w sposób kompleksowy pomaga na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza, Prawo cywilne , , ,
1 komentarz
  1. Jest wiele korzyści jeśli zakładamy swoją firmę. W Polsce niestety panuje tendencja, że dużo osób boi się zrobić ten jeden krok do przodu i zadaje sobie pytanie: a co będzie jak mi nie wyjdzie? Dziś mając wiele ułatwień w drodze zakładania własnej działalności zawsze przecież istnieje możliwość zawieszenia firmy i nie płacenia z tego tytułu składek. Jeśli stwierdzimy, że możemy prowadzić firmę dalej, tylko ją odwieszamy i przechodzimy do działania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *