2017-06-20

Czy postępowanie uproszczone jest korzystne? Kiedy można z niego skorzystać?

tryb-uproszczony_blog Czy postępowanie uproszczone jest korzystne? Kiedy można z niego skorzystać?

Pierwszym krokiem w kierunku odzyskania od dłużnika należnej zapłaty jest skierowanie do niego wezwania do zapłaty. Jak prawidłowo skonstruować takie wezwanie opisaliśmy już na naszym blogu. Kolejnym etapem powinna być zawsze analiza posiadanej dokumentacji oraz skompletowanie dowodów do naszej sprawy. Jeżeli mamy to już za sobą, wiemy jakie argumenty przemawiają na naszą korzyść i co będziemy mogli przedłożyć sądowi, czas zastanowić się nad trybem postępowania sądowego. Przy dochodzeniu roszczeń w sądzie można bowiem skorzystać z dwóch opcji: znany jest tryb zwyczajny jak i tryb uproszczony. Pamiętać jednak należy, że nie mamy dowolności przy wyborze odpowiedniego trybu. To ustawa dokładnie wskazuje, kiedy możliwe jest do zastosowania postępowanie uproszczone.

Jeżeli nie macie jeszcze naszego wzoru wezwania do zapłaty zapraszamy do jego pobrania. Po wypełnieniu danych poniżej dostaniecie wzór pisma w wersji PDF oraz w wersji Word do samodzielnego uzupełnienia całkowicie za darmo!

W jaki sposób ustalić tryb postępowania?

Tak jak wspomnieliśmy, to z przepisów prawa, a dokładnie z Kodeksu postępowania cywilnego wynika, do jakich spraw można stosować określone tryby postępowania. Strona nie ma tutaj zbyt dużej dowolności. Postępowanie uproszczone można więc zastosować tylko wtedy, gdy ustawa na to pozwoli. Jeżeli natomiast chodzi o postępowanie zwyczajne – strona zawsze może wybrać taki tryb. Przy czym tryb uproszczony pozwala na pewne dogodności.

Przechodząc do konkretów, kiedy można zastosować tryb uproszczony? Tylko wówczas, gdy domagamy się roszczenia wynikającego z umowy, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł. Oba te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Jakie są konsekwencje wyboru trybu uproszczonego?

Przede wszystkim wybór trybu uproszczonego oznacza, że pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego a także pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowym formularzu. Strona nie przygotowuje zatem pism samodzielnie, a jedynie wypełnia odpowiednie pola na oficjalnym formularzu.

Gdzie można znaleźć urzędowe formularze?

Urzędowe formularze można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wzór formularza można również uzyskać w sądzie. Warto jednak pamiętać, że formularz ściągnięty ze strony internetowej daje możliwość wypełnienia go interaktywnie za pomocą komputera.

Co się stanie w razie złożenia pozwu bez wymaganego formularza?

W razie braku złożenia pozwu na urzędowym formularzu sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez jego złożenie na urzędowym formularzu, zakreślając przy tym siedmiodniowy termin na wykonanie zobowiązania. W razie zaniechania uzupełnienia braku formalnego w zakreślonym terminie sąd zwróci nam pozew. W konsekwencji złożony pozew nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych.

Jak zatem widać, złożenie pisma na urzędowym formularzu jest obowiązkowe i nie przewiduje się w tym zakresie żadnych odstępstw. Warto mieć to na uwadze, ponieważ poprzez niedopełnienie takiego obowiązku można bezpowrotnie utracić swoje prawa przy dochodzeniu roszczeń (lub przy obronie przed niesłusznie kierowanymi wobec nas wezwaniami do zapłaty).

Tryb uproszczony – czym jeszcze się różni?

Jak sama nazwa wskazuje postępowanie uproszczone polega na uproszczeniu zasad, na podstawie których toczy się dana sprawa. Ma to przyśpieszyć i usprawnić nasze postępowanie sądowe. Tryb uproszczony przede wszystkim różni się więc od postępowania zwyczajnego w następujących kwestiach:

  • W jednym pozwie można domagać się kilku roszczeń jedynie wówczas, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego rodzaju. Co do zasady więc, tryb uproszczony ma służyć dochodzeniu jednego roszczenia, względnie kilku, ale tylko wówczas, gdy wynikają one z tej samej podstawy.
  • Zmiana powództwa jest niedopuszczalna, a powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, tylko wtedy, gdy również nadają się do rozpoznania w trybie uproszczonym. Ideą jest prowadzenie postępowania uproszczonego na każdym etapie sprawy i w odniesieniu do wszystkich rozpoznawanych punktów.
  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku możemy zgłosić również do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Nie trzeba wówczas składać odrębnego pisma procesowego.
  • Także postępowanie apelacyjne jest uproszczone i toczy się według odrębnych zasad.

Postępowanie uproszczone – jakie są jeszcze jego zalety?

Postępowanie uproszczone jest kuszące przede wszystkim ze względu na niższą opłatę sądową od pozwu. Jest to główna zaleta takiego trybu. Obecnie opłaty te są stałe i wynoszą w zależności od wartości przedmiotu sporu:

  • do 2000 złotych – 30 złotych;
  • ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
  • ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
  • ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Dodatkowo, tak już wspomnieliśmy, co do zasady sprawy w trybie uproszczonym powinny być rozpoznawane szybciej i sprawniej.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli sprawa początkowo wydaje się, iż spełnia kryteria do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, sąd może uznać, że należy ją rozpoznać w trybie zwyczajnym. Może tak się zdarzyć wówczas, gdy w ocenie sądu sprawa będzie szczególnie zawiła i skomplikowana, co uniemożliwi rozpoznanie w trybie uproszczonym.

***

Wybór odpowiedniego trybu postępowania to kolejny etap, na który składa się proces dochodzenia roszczeń od dłużników. W następnych artykułach z tematu windykacji podpowiemy co robić w dalszej kolejności – m.in. jak wybrać odpowiedni sąd, jakie są należne opłaty sądowe czy też jak formalnie przygotować pozew. Jeżeli jednak nie chcecie zagłębiać się w gąszczu przepisów prawnych, a odpowiedzialność i wielość decyzji do podjęcia przeraża Was, może najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z pomocy profesjonalisty? Nasz Kancelaria oferuje dogodne i proste warunki współpracy, pomagając przedsiębiorcom w dochodzeniu ich należności szybko i sprawnie. Windykacja roszczeń nie musi być skomplikowana ani droga. Zapraszamy do kontaktu.

Windykacja , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *