2017-05-09

Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem?

kontakty-z-dzieckiem_blog Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem?

Jakiś czas temu na blogu poruszyliśmy temat alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy zająć się równie ważnym zagadnieniem dotyczącym kontaktów. Jeżeli nie ma porozumienia stron co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, sąd rozwodowy orzeka kiedy i na jakich warunkach dochodzić ma do spotkań z małoletnim (więcej o orzeczeniu końcowym sądu rozwodowego możecie przeczytać w tym artykule). Oczywiście dotyczy to wyłącznie rodzica, z którym dziecko na stałe nie mieszka. Po orzeczeniu rozwodu, kontakty z dzieckiem mogą być zmienione w toku odrębnego postępowania przed sądem rodzinnym.

W jaki sposób mogą być określone kontakty z dzieckiem?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji kontaktów z dzieckiem. Co to oznacza? Sąd ma możliwość ustalenia kontaktów w sposób bardzo szeroki. Może bowiem wydać rozstrzygnięcie w zakresie:

  • osobistego przebywania z dzieckiem;
  • utrzymywania korespondencji;
  • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Za każdym razem sąd powinien kierować się dobrem dziecka. Jeżeli stosunki pomiędzy rodzicami oraz rodzicami i dzieckiem są poprawne, zazwyczaj ustala osobiste kontakty rodzica nie mieszkającego z dzieckiem. W zależności od wieku dziecka kontakty te mogą być wykonywane w miejscu zamieszkania dziecka lub poza jego miejscem zamieszkania. Sąd może ustalić, że kontakty będą wykonywane w obecności drugiego rodzica lub pod jego nieobecność. Sąd powinien również ustalić częstotliwość wykonywania kontaktów, uwzględniając przy tym zarówno interes dziecka, jak i obojga rodziców.

Biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy kontakty rodzica z dzieckiem mogą zostać ustalone przykładowo w następujący sposób: rodzic będzie miał prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, pod nieobecność drugiego rodzica, w każdy II i IV weekend miesiąca w ten sposób że będzie odbierał dziecko z miejsca zamieszkania w piątek o godz. 19.00 i w to samo miejsce przywoził w niedzielę o godz. 20.00. Jeżeli strona proponuje sposób ustalenia kontaktów w pozwie lub odpowiedzi na pozew, powinna w podobny sposób określić swoje żądania.

Trzeba jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, iż rodzic nie ma najlepszych relacji z dzieckiem. Wówczas sąd, uwzględniając dobro małoletniego, może w znaczący sposób ograniczyć wykonywanie kontaktów. Przykładowo mogą one przybrać postać wyłącznie wymiany korespondencji, czy też rozmów telefonicznych.

Czy ustalona w wyroku rozwodowym częstotliwość wykonywania kontaktów przez rodzica to jego obowiązek?

Przepis art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W doktrynie przyjmuje się jednak, że rodzic ma jedynie uprawnienie do wykonywania ustalonych kontaktów. Przepis art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewiduje bowiem żadnej sankcji za brak utrzymywania kontaktów.

Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że wskutek braku wykonywania kontaktów z dzieckiem sąd ograniczy rodzicowi władzę rodzicielską np. poprzez zobowiązanie go do podjęcia terapii rodzinnej. Obie rozwodzące się strony powinny bowiem kierować się przede wszystkim dobrem własnych dzieci. A te potrzebują obojga rodziców i mają prawo do stałych kontaktów z każdym z nich, tak aby budować z nimi prawidłowe relacje.

***

A Wy macie jakieś doświadczenie w zakresie postępowań ustalających kontakty z dzieckiem? Może chcielibyście o coś zapytać lub podzielić się własnymi przemyśleniami na ten temat? Chętnie przeczytamy Wasze komentarze. Jeżeli jednak wolicie skorzystać z prywatnej konsultacji, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Nasi adwokaci mają wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych i udzielają pełnego wsparcia w toku spraw rozwodowych oraz rodzinnych.

Porady rozwodowe, Prawo rodzinne , , , , , , ,

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *