2016-10-11

Sprawa rozwodowa – o czym orzeka sąd w końcowym rozstrzygnięciu?

sprawa-o-rozwod-o-czym-orzeka-sad_blog Sprawa rozwodowa - o czym orzeka sąd w końcowym rozstrzygnięciu?

W naszej pracy często zauważamy, że małżonkowie nie zdają sobie sprawy, w jakich kwestiach orzeka sąd w sprawie rozwodowej. Wbrew powszechnej opinii sąd nie rozstrzyga bowiem wyłącznie o winie rozpadu małżeństwa oraz o alimentach na rzecz małoletniego dziecka. Problematyka ta jest o tyle istotna, że wyznacza zakres zagadnień koniecznych do poruszenia w pozwie rozwodowym. Czego zatem dotyczy sprawa rozwodowa?

Jaką decyzją kończy się sprawa rozwodowa?

Przede wszystkim sprawa rozwodowa ma na celu doprowadzić do orzeczenia rozwiązania małżeństwa, przy czym sąd rozstrzyga także w przedmiocie winy małżonków. Rozwód może być bowiem orzeczony z winy obojga małżonków lub z wyłącznej winy jednej ze stron. Jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie – wówczas mamy do czynienia z tzw. rozwodem bez orzekania o winie.

O czym jeszcze rozstrzyga sąd w sprawie rozwodowej?

Jeżeli strony wciąż zajmują wspólne mieszkanie, sąd wyda również decyzję o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W sytuacji zaś gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga o wysokości alimentów, a także o władzy rodzicielskiej. Sąd może przy tym:

  • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiemu,
  • ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
  • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców,
  • zawiesić władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom.

Zobacz też: Władza rodzicielska – w jaki sposób sąd o niej orzeka?
Sąd rozstrzyga również o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Określa  kiedy i na jakich warunkach będzie dochodzić do spotkań i innych kontaktów rodzica niezamieszkującego na stałe z dzieckiem. Możliwe jest także orzeczenie opieki naprzemiennej. Jedynie na zgodny wniosek stron sąd nie wyda orzeczenia w przedmiocie kontaktów.

W wyroku rozwodowym sąd może również wydać orzeczenia w zakresie:

  • eksmisji jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie,
  • podziału wspólnego mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków, przy czym sąd orzeka w tym przedmiocie jedynie na zgodny wniosek stron,
  • podziału majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, przy czym sąd orzeka w tym zakresie jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki postępowania (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule “Czy w postępowaniu rozwodowym sąd orzeka o podziale majątku wspólnego stron?“).
  • alimentów na rzecz współmałżonka, na jego wniosek.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że sąd rozwodowy jest zobligowany do wydania rozstrzygnięć w wielu istotnych kwestiach, wymagających dokładnego i rzetelnego zbadania. W konsekwencji, w razie braku porozumienia małżonków, postępowanie rozwodowe może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Warto zatem już na wstępie przemyśleć wszystkie powyższe zagadnienie i próbować z drugą stroną osiągnąć chociaż częściowy kompromis.

***

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, coś jest jeszcze niejasne lub chcielibyście abyśmy na blogu poruszyli inny temat zachęcamy do komentowania pod wpisem lub do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Przypominamy też, że nasz zespół adwokatów posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz w sposób kompleksowy i profesjonalny udziela wsparcia we wszelkich sporach tego typu.

Porady rozwodowe, Prawo rodzinne , , , , ,

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *