2017-01-03

Plusy i minusy spółki partnerskiej

plusy-i-minusy-spółki-partnerskiej Plusy i minusy spółki partnerskiej

Po tym jak omówiliśmy czym jest spółka partnerska oraz wskazaliśmy na poszczególne etapy jej rejestracji przyszedł czas na podsumowanie. Dzisiaj opiszemy jakie są w naszej ocenie plusy i minusy spółki partnerskiej.

Plusy prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej

 1. Ograniczona odpowiedzialność partnerów

Jedną z największych zalet spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność jej partnerów. Takie rozwiązanie podyktowane zostało specyfiką wolnych zawodów, których cechą charakterystyczną jest samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji zawodowych. Partner działający w ramach spółki partnerskiej odpowiada więc wyłącznie za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem usług przez siebie. Nie partycypuje zatem w zobowiązaniach wynikających z działalności pozostałych partnerów. Każdy jest odpowiedzialny sam za siebie – oczywiście wyłącznie w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przez siebie wolnego zawodu. Wszystkie inne zobowiązania spółki, np. związane z wynajmem biura czy odbiorem mediów podlegają zasadom takim jak w przypadku spółki jawnej (pełna osobista odpowiedzialność na zasadzie subsydiarności i solidarności).

 1. Możliwość powołania zarządu

W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu. W takim przypadku przejmuje on wszelkie obowiązki związane z reprezentacją spółki oraz prowadzeniem jej spraw. Funkcjonowanie zarządu oraz odpowiedzialność członków zarządu z tytułu wykonywania takiej funkcji oparte są na regulacjach przyjętych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce partnerskiej istnieje zatem możliwość scedowania tego typu obowiązków na osoby trzecie, niebędące wspólnikami spółki. Takie rozwiązanie może okazać się przydatne w sytuacji, gdy partnerzy wolą poświęcić się wyłącznie wykonywaniu swojego zawodu, nie zajmując się jednocześnie bieżącymi sprawami administracyjnymi związanymi z codziennym funkcjonowaniem spółki.

 1. Stosunkowo niskie koszty rejestracji

W porównaniu do spółek kapitałowych plusem spółki partnerskiej jest stosunkowo niski koszt rejestracji. Oczywiście jest on wyższy niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub nawet spółki cywilnej. Niemniej jednak ogólne koszty nie są wysokie i raczej nie będą odgrywać decydującego znaczenia przy dokonywaniu wyboru formy prawnej działalności. O kosztach zakładania spółki partnerskiej pisaliśmy w naszym poprzednim artykule – zainteresowanych szczegółami zapraszamy do lektury.

 1. Możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości

Podobnie jak w przypadku innych spółek osobowych jak i spółki cywilnej, w przypadku prowadzenia spółki partnerskiej przewiduje się księgowość uproszczoną. Możliwość taka istnieje w przypadku obrotów spółki nieprzekraczających równowartości w złotych 1.200.000 Euro. Jako że spółkę partnerską mogą zawiązać wyłącznie osoby fizyczne, drugi wymóg odnoszący się do księgowości uproszczonej związany z koniecznością prowadzenia spółki przez osoby fizyczne będzie zawsze spełniony.

 1. Brak podwójnego opodatkowania

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, spółka partnerska nie posiadając osobowości prawnej nie rozlicza się z podatku dochodowego. Od przypadających zysków rozliczają się poszczególni partnerzy w swoich corocznych zeznaniach podatkowych. Odmiennie przedstawia się to zagadnienie w odniesieniu do spółek kapitałowych, które odprowadzają podatek dochodowy od uzyskanego w roku podatkowym dochodu (deklaracje CIT). Wspólnicy takich spółek muszą natomiast rozliczyć się indywidualnie z wypłaconego im zysku ze spółki.

 1. Brak wymogu minimalnego kapitału początkowego

Także w przypadku spółki partnerskiej żadne przepisy nie nakładają wymogu minimalnej wysokości kapitału początkowego. Decyzja w przedmiocie wysokości wkładów, w tym środków niezbędnych na pokrycie kosztów inwestycyjnych należy do partnerów.

Minusy prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej

 1. Wąski zakres działalności

Tak jak wspomnieliśmy w naszym pierwszym artykule dotyczącym spółki partnerskiej, tego typu forma prawna przewidziana została wyłącznie dla określonej stosunkowo wąskiej grupy przedsiębiorców. Spółkę partnerską mogą zawiązać wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód, o którym mowa w art. 88 Kodeksu spółek handlowych. Oczywiście osoby takie mogą wykonywać swój zawód w każdej innej dostępnej formie prawnej, zgodnie z własną wolą. Tylko jednak takie osoby mogą założyć spółkę partnerską. Nie wszyscy zatem przedsiębiorcy mają taką możliwość.

 1. Ograniczona możliwość doboru osoby partnera

Konsekwencją powyższego punktu jest ograniczona możliwość doboru osoby partnera. Partnerami w spółce partnerskiej mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne (nie mogą to być zatem żadne inne spółki), co więcej osoby mające uprawnienia i wykonujące określony ustawowo zawód. Istnieje możliwość łączenia w ramach jednej spółki kilku zawodów – muszą to być jednak zawody uznane przez Kodeks spółek handlowych za wolne.

 1. Konieczność rejestracji spółki w KRS

Dla wielu osób minusem będzie także konieczność rejestracji spółki partnerskiej w KRS. Zawsze wiąże się to z określonymi kosztami, nie tylko na etapie zakładania spółki ale także przy każdej zmianie danych, które obowiązkowo trzeba zgłaszać do rejestru. Także po podjęciu decyzji o zakończeniu działalności istnieje konieczność dopełnienia obowiązków rejestracyjnych.

 1. Brak osobowości prawnej spółki partnerskiej

Brak osobowości prawnej spółki partnerskiej wiąże się z osobistą odpowiedzialnością partnerów za zobowiązania spółki (przy czym pamiętać trzeba o ograniczeniu, o którym wspominamy powyżej w podtytule związanym z plusami) a także z zależnością możliwości funkcjonowania spółki od jej bytu osobowego. W przeciwieństwie jednak do spółki jawnej, w spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu – organu odpowiedzialnego za prowadzenie spraw spółki.

 1. Zakończenie działalności spółki dopiero z chwilą wykreślenia jej z rejestru

Podobnie jak każda inna spółka podlegająca rejestracji w KRS, także i spółka partnerska kończy swoją działalność dopiero z chwilą dokonania przez sąd wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Taka procedura wiąże się z określonymi kosztami, a nadto rozciąga się w czasie. Trzeba o tym pamiętać.

***

Może macie jakieś swoje własne spostrzeżenia odnośnie prowadzenia spółki partnerskiej? Jeżeli zauważacie inne jeszcze plusy lub minusy będzie nam miło, jeśli zechcecie się nimi podzielić w komentarzach. Może uda nam się wspólnie rozszerzyć listę.

Działalność gospodarcza , , , , , , ,

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *